Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος “Εν Δράσει” είναι μία επικοινωνιακή κοινωνική δομή.

Ενα σύνολο ανθρώπων που θέλουν να επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους και να δημιουργούν συλλογικές παρεμβάσεις και δράσεις έτσι ώστε να βελτιώνουν το περιβάλλον που ζουν. Για να γίνει ένας κάποις μέλος πρέπει να διαθέτει μια δεξιότητα, εξειδίκευση ή ιδέα και να αξιολογηθεί ως χρήσιμη από τα υπόλοιπα μέλη. Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόσκληση στα άλλα μέλη και να αναλάβει να αναπτύξει μια δράση. Αμέσως όλα τα μέλη πληροφορούνται την ανάπτυξη της δράσης, τις ανάγκες της δράσης και δηλώνουν την διαθεσιμότητά τους και τι μπορούν να προσφέρουν στην δράση αυτή. Ετσι ο Σύλλογος οργανώνει θεματολογικές ομάδες που ασχολούνται με μια πλειάδα θεμάτων. Οτι αφορά και μπορεί να απασχολεί τους πολίτες.

Ο Σύλλογος λειτουργεί δικτυακά με ομόκεντρους κύκλους και όλα τα μέλη είναι ισότιμα. Κάθε μέλος μπορεί να αναλάβει τον συντονισμό μιας δράσης και μιας θεματολογικής ομάδας.

Print