ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ"

Ο Σύλλογος Εν Δράσει είναι ένας επικοινωνιακός κόμβος. Ενώνει και συντονίζει ανθρώπους με κοινές αντιλήψεις για ένα θέμα για το οποίο πιστεύουν ότι αξίζει να προσπαθήσουν να το διαμορφώσουν κάπως αλλιώς. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει στους ανθρώπους της συναντίληψης μια νομική υπόσταση και το now how για να βγουν στον αέρα και να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον των αλλαγών.

Μπείτε να διαβάσετε τις δράσεις

Read more: ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ"

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Oι ομάδες δράσης του Συλλόγου Εν Δράσει ακολουθούν ένα πρωτόκολλο εξέλιξης και ωρίμανσης. Εναν αλγόριθμο για την υλοποίηση της δράσης τους.

Read more: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το σύστημα ανταλλακτικής οικονομίας είναι ένα σύστημα εξωνομισματικών συναλλαγών.

Ο κάθε καταναλωτής έχει δυνατότητα να προσφέρει σ΄αυτό το σύστημα είτε τον χρόνο του, είτε τα πράγματά του για έναν ορισμένο χρόνο και να πιστωθεί κάποιες χρονικές μονάδες. Αυτές τις χρονικές μονάδες μπορεί να εξαργυρώσει απολαμβάνοντας προϊόντα και υπηρεσίες από αυτά που κάποιοι άλλοι έχουν προσφέρει στο σύστημα. Μπορεί κάποιος να κάνει μάθημα μαθηματικών σε ένα παιδί που οι γονείς του βρίσκονται μέσα στο σύστημα και να πιστωθεί κάποιες μονάδες χρόνου. Ετσι θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα τρυπάνι που κάποιος άλλος δεν χρειάζεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Read more: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ο μαζικός αθλητισμός που αναπτύσσεται μέσω των τοπικών ερασιτεχνικών σωματείων αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.

Read more: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝΣήμερα αν και όλο και περισσότερο οι γονείς και οι μαθητές οργανώνονται για να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον στο δημόσιο σχολείο, εντούτοις τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών δεν γνωρίζουν ούτε τους νόμους, ούτε τις διαδικασίες οργάνωσης και διεκδίκησης, ούτε τα όργανα στα οποία πρέπει να απευθυνθούν για κάθε θέμα.

Read more: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ένας από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που επηρεάζουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ορθή και αποτελεσματική του λειτουργία, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης και αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος..

Read more: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η γη αποτελούσε πάντα μια σταθερή αξία, έναν συντελεστή παραγωγής, και ένα απαραίτητο πεδίο δράσης, δραστηριοποίησης ή συνεύρεσης του ανθρώπου. Η γη αποτελεί και στίγμα. Ενα συγκεκριμένο σημείο συνάντησης και δραστηριότητας Σήμερα η κρίση δημιούργησε δύο συγκεκριμένα φαινόμενα που αποτελούν Ρουβίκωνα για την αποκατάσταση της διαρηγμένης κοινωνικής συνοχής.

Read more: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ