ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η γη αποτελούσε πάντα μια σταθερή αξία, έναν συντελεστή παραγωγής, και ένα απαραίτητο πεδίο δράσης, δραστηριοποίησης ή συνεύρεσης του ανθρώπου. Η γη αποτελεί και στίγμα. Ενα συγκεκριμένο σημείο συνάντησης και δραστηριότητας Σήμερα η κρίση δημιούργησε δύο συγκεκριμένα φαινόμενα που αποτελούν Ρουβίκωνα για την αποκατάσταση της διαρηγμένης κοινωνικής συνοχής.

 

1) Η δημοσιονομική στενότητα δυσχεραίνει τις δημόσιες επενδύσεις με αποτέλεσμα δημόσιοι χώροι, όχι μόνο να μένουν αναξιοποίητοι και ερημωμένοι, αλλά πολλές φορές να γεννούν και προβλήματα, ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, συγκέντρωσης περιθωριακών και παραβατικών ατόμων, επικίνδυνων πεδίων κλπ. 2) Η κρίση έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κοινωνική ομάδα με γνώσεις και επιθυμία δημιουργικότητας που περιθωριοποιείται και παραμένει αδρανής. Ο Σύλλογος Εν Δράσει αναπτύσσει πρωτοβουλίες αξιοποίησης δημόσιων χώρων με την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Σχεδιάζει και δημιουργεί μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης έτσι ώστε εγκαταλελειμμένοι δημόσιοι χώροι να αποκτούν περιβαλλοντική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και τουριστική υπεραξία. Απλά οικόπεδα, ημιτελείς δομημένοι χώροι, εγκαταλελειμμένα και ερημωμένα κτήρια, μπορούν να μετατραπούν σε χώρους εκδηλώσεων, επιμόρφωσης, διασκέδασης και ευαισθητοποίησης με πολύ ελαφριές χαμηλού κόστους παρεμβάσεις και με αποκλειστικό εργαλείο την κοινωνική οργάνωση των τοπικών κοινωνιών και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και χώρο δημιουργικής απασχόλησης και αναψυχής. Οι στόχοι είναι δύο: 1) Η αστική αναβάθμιση με περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική διάσταση 2) Η κοινωνική συνοχή μέσα από την δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη επιδεξιοτήτων και συνεργατικών δεσμών σε επίπεδο γειτονιάς Ο Σύλλογος Εν Δράσει συνεργάζεται με τους ΟΤΑ που έχουν αρμοδιότητα την διαχείριση των δημόσιων χώρων, την δημόσια υγεία, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την απασχόληση και τον πολιτισμό. Για την επιτυχία του εγχειρήματος ο Σύλλογος προτείνει εκπαιδευτικά παιχνίδια προσαρμοσμένα στο χώρο και στην φυσιογνωμία της γειτονιάς μετατρέποντας τους χώρους σε θεματολογικά πάρκα ειδικού ενδιαφέροντος που να προσδίδουν φήμη εξειδίκευσης στον τόπο. Τα παιχνίδια είναι και πολυμορφικά και κλιμακωτής δυσκολίας έτσι ώστε να προσελκύουν όλες τις ηλικίες και ηλεκτρονικά ώστε να χρησιμοποιούνται και ως εργαλεία τουριστικής προβολής. Στην εθνική αυτή προσπάθεια οικονομικής και πολιτιστικής επανεκκίνησης ο σύλλογος καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται και έχουν την επιδεξιότητα, να συμμετάσχουν με τις γνώσεις τους και το χρόνο τους.