ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ένας από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που επηρεάζουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ορθή και αποτελεσματική του λειτουργία, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης και αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος..

 

Η νέα Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που άρχισε να παρεμβαίνει δυναμικά στον τομέα καταγράφει συστηματικά σε πρόσφατη εγκύκλιό της τις παθογένειες που βιώνει η χώρα εδώ και πολλές δεκαετίες και προσδιορίζει το θεσμικό περιβάλλον που πρέπει να κατανοηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Η πρωτοβουλία της είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και επίκαιρη γιατί συνδυάζεται με ένα ιδιαίτερα προκλητικό νέο πλαίσιο δράσης που χαρακτηρίζεται από σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, αλλά και τους κανόνες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 -2020 , όπως είναι η πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης, το ΕΣΠΑ, η Στρατηγική Ευρώπη 2020 και οι πυλώνες της (ψηφιακό θεματολόγιο κλπ), η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα εργαλεία της (σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική ταυτοποίηση και πιστοποίηση κλπ), νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον η χώρα καλείται να βρει το βηματισμό της, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Πρέπει να κατανοήσει ότι οι κανόνες της νέας προγραμματικής περιόδου αποτελούν σε σημαντικό βαθμό μια εξαίρεση από τον ευρωπαϊκό κανόνα που απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι απαραίτητο επομένως αυτή η ευκαιρία να μην χαθεί με την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος και επίπονα, μεθοδικά, τολμηρά και δημιουργικά να αξιοποιηθεί. Στο βηματισμό της πολιτείας πρέπει να ενώσει και ο πολίτης το δικό του βήμα. Τον αφορούν οι δημόσιες συμβάσεις. Είναι ο αποδέκτης των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτές. Τα σχόλιά του όμως, η συμβολή, οι προτάσεις, οι αντιρρήσεις και οι διαμαρτυρίες του δεν άρκεσαν μέχρι σήμερα και το ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον, αν κάτι δεν αλλάξει. Προσπερνούσε τις επιφανειακές δημόσιες διαβουλεύσεις, που ποτέ του έδωσαν να καταλάβει, ότι αντιμετωπίζεται με σεβασμό αφού και όποτε αποφάσιζε να συμμετάσχει δεν έβλεπε διαφορά. Αλλά και ο τρόπος που οργανώνονται, δημοσιοποιούνται και υποβαθμίζονται αυτές οι διαβουλεύσεις κάθε άλλο παρά ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Τελικά η γνώμη του πολίτη στη συντριπτική πλειοψηφία εκφράζεται με την απαξίωση, την αίσθηση, ότι δεν συμμετέχει ή δεν ακούγεται.. Ο άλλος δρόμος και το πραγματικά ζητούμενο είναι η ενεργή συμμετοχή του στα δρώμενα. Κάθε πολίτης ανεξάρτητα από την ηλικία, το ταλέντο, τη γνώση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα όνειρά του να έχει το δικαίωμα ν’ ακουστεί, να προσφέρει, να σχολιάσει, να συμβάλλει για να υπάρξει η εγγύηση πως τελικά θα φθάσουν σ’ αυτόν οι υπηρεσίες που φιλοδοξούν οι δημόσιες συμβάσεις να δημιουργήσουν. Στην πόλη του, στο χωριό του, στη γειτονιά του, στον ίδιο.. Όμως για να γίνει αυτό χρειάζεται να οργανωθεί. Του το αναγνωρίζουν και το επιβάλλουν το σύνταγμα και οι κοινωνικοί κανόνες. Κι αυτή ακριβώς την ανάγκη ο Σύλλογος Εν Δράσει σε συνεργασία με την Ενωση Ιδιοκτητών Εκδοτών Τοπικών Εφημερίδων Αττικής, αποφάσισαν να υπηρετήσουν. Αναθέτοντας την ευθύνη στον πολίτη και στο πλήθος, κάτι σαν - για τη δημιουργία χρήσιμων συνειρμών – croudsourcing π.χ.. Δημιουργώντας και συντηρώντας το πλαίσιο που θα επιτρέπει στον πολίτη να εκπληρώνει αυτή την υποχρέωση και το όραμα του. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι το ιδανικό εργαλείο για να πετύχει αυτός ο σκοπός. Το διαδίκτυο και οι εφαρμογές του θα είναι το σημείο συνάντησης όλων. Οργανωμένο με όλους τους σύγχρονους κανόνες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με στρατηγικό άξονα ν’ αποτελέσει μια Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα, στην οποία θα συνδυάζονται πολυμεσικό περιεχόμενο, υπηρεσίες, φόρουμ, κομβική λειτουργία, ενημέρωση κλπ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόκειται για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργεί ως Παρατηρητήριο Πολιτών για τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι ένα διαδραστικό portal όπου ο πολίτης θα μπορεί να πληροφορείται για οτιδήποτε αφορά τα έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που αγοράζουν οι δημόσιοι φορείς για να τον εξυπηρετήσουν. Εκτός από τους νόμους, τις νομολογίες, τις διαδικασίες, τις αρμόδιες αρχές και τα απαραίτητα στοιχεία για μια σύμβαση (μελέτες, τεχνικές εκθέσεις κλπ) ο πολίτης θα μπορεί μέσα στο portal να βρει και προδιαγραφές, νέες τεχνολογίες και μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενα των δημόσιων συμβάσεων. Ο δεύτερος και σημαντικότερος τομέας λειτουργίας του portal αφορά στην δυνατότητα του πολίτη, των επιστημόνων και των επιχειρηματιών. να εκφράσουν την γνώμη τους και την εμπειρία τους για το αποτέλεσμα μιας σύμβασης, αλλά και να την βάλουν σε διαδικασία ελέγχου υπό την καθοδήγηση και με την αρωγή συμβουλευτικού τμήματος νομικών και μηχανικών του Παρατηρητηρίου Πολιτών.