ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Oι ομάδες δράσης του Συλλόγου Εν Δράσει ακολουθούν ένα πρωτόκολλο εξέλιξης και ωρίμανσης. Εναν αλγόριθμο για την υλοποίηση της δράσης τους.
1) Προσδιορισμός της δράσης
2) Ανίχνευση Καλών Πρακτικών
3) Διαχειριστική Επάρκεια, συγκρότηση Ομάδας Εργου
4) Μνημόνιο Συνεργασίας με εταίρους
5) Προσδιορισμός Νομικού Προσώπου (φορέα) υλοποίησης
6) Εντοπισμός Προγράμματος Χρηματοδότησης
7) Χορηγίες
8) Επικοινωνία με ομάδα στόχου (εργαλεία)
9) Προγραμματική Σύμβαση με θεσμό
10) Εκκίνηση Υλοποίησης
11) Τακτικός Δημόσιος Απολογισμός

Παρουσίαση της λειτουργίας του Συλλόγου

https://www.youtube.com/watch?v=SMJh1UNWrG4

https://www.youtube.com/watch?v=2EBXlUo0GKI

 Για να ωριμάσει μια δράση πρέπει να έχει κλείσει μια σειρά επαφών και ένας κύκλος συνεργασιών