ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το σύστημα ανταλλακτικής οικονομίας είναι ένα σύστημα εξωνομισματικών συναλλαγών.

Ο κάθε καταναλωτής έχει δυνατότητα να προσφέρει σ΄αυτό το σύστημα είτε τον χρόνο του, είτε τα πράγματά του για έναν ορισμένο χρόνο και να πιστωθεί κάποιες χρονικές μονάδες. Αυτές τις χρονικές μονάδες μπορεί να εξαργυρώσει απολαμβάνοντας προϊόντα και υπηρεσίες από αυτά που κάποιοι άλλοι έχουν προσφέρει στο σύστημα. Μπορεί κάποιος να κάνει μάθημα μαθηματικών σε ένα παιδί που οι γονείς του βρίσκονται μέσα στο σύστημα και να πιστωθεί κάποιες μονάδες χρόνου. Ετσι θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα τρυπάνι που κάποιος άλλος δεν χρειάζεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Η τεράστια ανάπτυξη και δυνατότητα του συστήματος οφείλεται στο διαδίκτυο. Κάθε καταναλωτής που βρίσκεται στο σύστημα μπορεί να εισάγει το αίτημά του και να το δουν αυτομάτως χιλιάδες καταναλωτές ή να εισάγει την προσφορά του και επίσης να την δουν χιλιάδες καταναλωτές. Η σημαντική προσφορά μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ανταλλακτικής Οικονομίας είναι ότι πιστοποιεί τα μέλη της. Είναι δηλαδή ένας φορέας πιστοποίησης που εξετάζει το ποιόν των ανθρώπων που γίνονται μέλη και ως έναν βαθμό εγγυάται γι αυτούς.

Δεν απευθύνεται μόνο σε άνεργους και απόρους.

Το σύστημα ανταλλακτικής οικονομίας είναι ένα πεδίο όπου: Ο εργαζόμενος μπορεί να παράξει μια υπεραξία επιπλέον στον ελεύθερο χρόνο του.

Ο Φοιτητής μπορεί να απολαύσει ορισμένα αγαθά και να δείξει τις ικανότητές του.

Ο Επιχειρηματίας μπορεί να αναπτύξει την πελατεία του μέσα από την δουλειά του.

Ο Μαγαζάτορας μπορεί να διαθέσει ορισμένα προϊόντα που δεν κινούνται στην αγορά απολαμβάνοντας άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο συνταξιούχος μπορεί να αυξήσει την αγοραστική του δύναμη.

Ο Ανεργος μπορεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ταυτόχρονα να βρει εργασία μέσα από την δουλειά του επιδεικνύοντας τις ικανότητές του.

Ο άπορος μπορεί να αποφύγει την αδρανοποίηση και να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Για την πιστοποίηση της ποιότητας των μελών του Συστήματος Ανταλλακτικής Οικονομίας θεωρούμε απαραίτητη την συμβολή και την συμμετοχή των δήμων καθώς αυτοί μπορούν να διαθέτουν υπηρεσίες πιστοποίησης (Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών κλπ).

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν πολλά συστήματα ως Τράπεζες Χρόνου. Το πρόβλημα είναι ότι λειτουργούν ως μεμονωμένα και απομονωμένα συστήματα με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλούς πληθυσμούς και μικρή γκάμα προσφερόμενων υπηρεσιών και αγαθών.

Ο Σύλλογος «Εν Δράσει» στοχεύει στην ενοποίηση και τον συντονισμό όλων των συστημάτων ξεκινώντας από όμορους δήμους έτσι ώστε να είναι εύκολος ο σύνδεσμος και η συνεργασία μεταξύ των μελών.

Δείτε μερικά περιγραφικά video για την Ανταλλακτική Οικονομία

https://www.youtube.com/watch?v=aB8ifVJ34JU

https://www.youtube.com/watch?v=RZSLXPuMvTo

https://www.youtube.com/watch?v=q8shRsyeGr0

 

Ορισμός της Κοινωνικής Οικονομίας από το site του Υπ. Εσωτερικών

Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων".

http://www.keko.gr/el/Documents/FEK_216_2011_(N.4019_Nomos_Koinonikis_Oikonomias).pdf Ο Νόμος 4019/2011 http://www.keko.gr/el/Documents/FEK_216_2011_(N.4019_Nomos_Koinonikis_Oikonomias).pdf Εκπαιδευτικό Υλικό http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/1.2.pdf

Ενα καλό ενημερωτικό site http://www.kas-prooptiki.gr/index.php/κοινωνική-οικονομία

Στη διέυθυνση http://www.ypakp.gr υπάρχουν ενημερωτικά για την κοινωνική οικονομία καθώς και οι διευθύνσεις ένταξης στο μητρώο.

Η σελίδα του Υπ. Εργασίας για την κοινωνική οικονομία http://www.keko.gr/el/Pages/page2.aspx Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας http://www.social-economy.com

Ο νέος νόμος για την Κοινωνική Οικονομία http://www.disabled.gr/nomos-40192011-kinoniki-ikonomia-ke-kinoniki-epichirimatikotita-ke-lipes-diataxis/

Ορισμοί κοινωνικής οικονομίας http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Basikes_Ennoies.pdf

Η Κ.Ο. στην Ε.Ε. http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_ces11042-2012_00_00_tra_etu_el.pdf

Πώς θα γίνει η στροφή στην κοινωνική οικονομία http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1373753/yp-ergasias-strofh-pros-thn-koinonikh-oikonomia.html

Τράπεζα Χρόνου Ένας οργανισμός με καμπάνιες για την διάδοση της Κοινωνικής Οικονομίας http://www.socialenterprise.org.uk/social-economy-alliance

Ιδέες & Καλές Πρακτικές των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων http://www.socialactivism.gr/index.php/koinoniki-oikonomia/17-2012-10-11-18-56-12 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. http://koinsep.org

Μεταπτυχιακή εργασία για την Κοινωνική Οικονομία http://www.csringreece.gr/files/research/CSR-1331565595.pdf?user=

"The Social Economy in the European Union" http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.83

Ενημερωτικό έντυπο για την Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-en.pdf Δυνατότητα Χρηματοδοτήσεων:

Δημιουργείται Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας http://www.myota.gr/index.php/k2-tags/2013-02-13-13-23-56/37-2010-07-19-11-11-22/7726-2015-12-11-08-00-35

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» Προϋπολογισμού 497 εκ. Ευρώ Διακρατικό Πρόγραμμα European Economic and Social Committee (EESC) 146 δις ευρω ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 9 9.v .Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση. Προϋπολογισμός 21.192.134 ευρώ Απόσπασμα από το Ε.Π. Ανθρώπινου Δυναμικού Ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.Ο.) δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όσο και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, με μια σειρά μέτρων που προβλέπει η Κοινωνική Επιχειρηματική Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Social Business Initiative).

Στην διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=14&la=1 μπορείτε να βρείτε το Επιχειρησιακό Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέας Εργασίας