ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ο μαζικός αθλητισμός που αναπτύσσεται μέσω των τοπικών ερασιτεχνικών σωματείων αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.

 

Θωρακίζει την υγεία των πολιτών και ειδικότερα τη υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

Εξασφαλίζει την ψυχική υγεία κυρίως στα επιβαρυμένα αστικά περιβάλλοντα.

Δημιουργεί συνθήκες κοινωνικότητας, συνεργατικότητας και συνεργασίας

Αναπτύσσει την πειθαρχία και τον σεβασμό στους κανόνες

Διαμορφώνει την συνείδηση της γειτνίασης, της εντοπιότητας και της αλληλεγγύης.

Δημιουργεί παραγωγικούς δεσμούς γειτονιάς

Ο κύριος φορέας του μαζικού αθλητισμούς στους δήμους είναι τα μικρά ερασιτεχνικά τοπικά σωματεία που προσφέρουν μια τεράστια ποικιλία άσκησης και κυρίως πολλούς εναλλακτικούς τρόπους άθλησης.

Λόγο όμως της εθελοντικής συμμετοχής και συγκρότησης των Διοικήσεων των σωματείων αυτών, παρουσιάζονται τεράστιες ελλείψεις γνώσεων και κατάρτισης στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και άρτιου σύγχρονου μοντέλου.

Ο Σύλλογος Εν Δράσει ανέλαβε την πρωτοβουλία κατάρτισης και ενημέρωσης των μελών των διοικήσεων αυτών των σωματείων έτσι ώστε αυτά:

να τηρούν τους κανόνες και τους νόμους του κράτους

να αξιοποιούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται στον χώρο του Αθλητισμού

να λειτουργούν με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

να παρέχουν σύγχρονους όρους άθλησης στους αθλούμενους

να αναπτύσσουν τα προγράμματά τους και τις δραστηριότητες τους

να βελτιώνουν τους όρους διατροφής, υγιεινής και ασφάλειας για τους αθλούμενους

να αξιοποιούν τα εργαλεία δικτύωσης

να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες μεθόδους ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού

και να μπορούν να παρεμβαίνουν οργανωμένα όπου χρειάζεται για την βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει τον αθλητισμό και τα σωματεία.

Σε αυτήν την προσπάθεια ο Σύλλογος Εν Δράσει καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και αυτούς που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, να συμβάλουν και αυτοί για την επιτυχία της. 

Περάστε στο blog της Δράσης:

http://endraseisports.blogspot.gr