ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝΣήμερα αν και όλο και περισσότερο οι γονείς και οι μαθητές οργανώνονται για να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον στο δημόσιο σχολείο, εντούτοις τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών δεν γνωρίζουν ούτε τους νόμους, ούτε τις διαδικασίες οργάνωσης και διεκδίκησης, ούτε τα όργανα στα οποία πρέπει να απευθυνθούν για κάθε θέμα.Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός site και μίας mobile εφαρμογής από την οποία κάθε μαθητής και γονιός θα μπορεί να κατεβάζει ότι πληροφορία για το σχολείο θέλει στο κινητό του και θα μπορεί να παρακολουθεί και σεμινάρια για τα δικαιώματά του και τις διαδικασίες.
Στην ίδια εφαρμογή θα περιλαμβάνονται καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες συλλόγων μαθητών και γονιών καθώς και προγράμματα για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Μέρος της δράσης θα είναι η δημιουργία σχολείων με προσωπικότητα και ταυτότητα.

4.6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ισα Δικαιώματα»
Και Συγχρηματοδότηση από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ