Πιστοποιητικά Διαχείρισης και Ποιότητας και Περιβάλλοντος στον Εν Δράσει

Στις 3 Νοεμβρίου στην υπερσύγχρονη αίθουσα του ξενοδοχείου Radisson Park Blu Hotel πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής Πιστοποιητικών Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 9001:2015 και ISO 14001 στον Σύλλογο «Εν Δράσει» Η υιοθέτηση των παραπάνω προτύπων από έναν σύλλογο αποτελεί γεγονός καθώς εμπεδώνει μια αντίληψη καθιέρωσης διαδικασιών στους συλλόγους και ειδικά σ΄αυτούς που συνεργάζονται ή συμπληρώνουν δράσεις του δημόσιου τομέα. Σκοπός του Εν Δράσει είναι η παροχή εργαλείων στις τοπικές κοινωνίες για να αναπτύξουν δράσεις σε τοπικό επίπεδο και να δώσουν υπεραξία στην περιοχή τους βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους. Γι αυτό και ο Εν Δράσει ασχολείται και αναπτύσσει συνεργασίες με δήμους που θέλουν να ενεργοποιήσουν τις τοπικές τους κοινωνίες και να αποκτήσουν με αυτές αλλά και να τεκμηριώσουν μια πραγματική εταιρική σχέση. Οπως παρουσιάστηκε και στην εκδήλωση ο Σύλλογος Εν Δράσει αναπτύσσει πρωτοβουλίες όπως την αξιοποίηση δημόσιων χώρων που μέχρι σήμερα μένουν αναξιοποίητες και μπορούν να πάρουν ζωή με την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, την δημιουργία ενός παρατηρητηρίου πολιτών που θα μπορεί να αξιολογεί τα έργα και τις προμήθειες αρχικά των δήμων και στην συνέχεια του δημόσιου τομέα και στην συνέχεια να μεταβιβάζει αυτήν την αξιολόγηση στις αναθέτουσες αρχές και την κατάρτιση των Δ.Σ. των συλλόγων γονέων των σχολείων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβασή τους στην λειτουργία των σχολείων. Επίσης ο Σύλλογος ετοιμάζει πλατφόρμα για την τοπική ανταλλακτική οικονομία, αλλά και για την υποστήριξη των τοπικών αθλητικών σωματείων. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ο Σύλλογος Εν Δράση επέλεξε να υιοθετήσει τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001 έτσι ώστε να τηρούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες, να επιτυγχάνεται η άρτια επικοινωνία και η κατανομή έργου μεταξύ των μελών του και να συνδέονται όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται με μετρήσεις και στόχους. Οι μετρήσεις των επιδόσεων και η στοχοθεσία είναι θεμελιώδη προαπαιτούμενα για την λειτουργία του Συλλόγου σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα όπως σημείωσε και στην ομιλία του ο Χαράλαμπος Γαλατσιάνος πρόεδρος του φορέα πιστοποίησης EQA που απένειμε τα βραβεία.