ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣΣήμερα στις πόλεις έχουν αναπτυχθεί έντονα φαινόμενα παθογένειας λόγω της καθιστικής ζώης και την αλόγιστης χρήσης του Ι.Χ. με τεράστιες επιτώσεις.Εχουν αυξηθεί τα χρόνια νοσήματα λόγω της μικρής κινητικότητας
Εχουν αυξηθεί τα τροχαία ατυχήματα σε βαθμό επιδημίας
Εχουν αυξηθεί οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και η εμφάνιση του καρκίνου
Εχει μεγιστοποιηθεί η απομόνωση και η εχθρική συμπεριφορά των πολιτών
Εχει φτάσει στο μέγιστο βαθμό ο βαθμός δυσφορίας και του άγχους

Ενοχος όλων αυτών των δεικτών είναι η αλόγιστη χρήση του Ι.Χ.

Σκοπός της δράσης είναι η διάδοση των συνεπειών της αλόγιστης χρήσης του Ι.Χ., η αφύπνιση του κόσμου για τα πλεονεκτήματα της μετακίνησης με εναλλακτικά μέσα, η διευκόλυνση των χρηστών εναλλακτικών μέσων μετακίνησης και η εξεύρεση καλών πρακτικών και έξυπνων λύσεων για την καθιέρωση της βιώσιμη κινητικότητας.